Aktuális

„Budapest, Budapest be csodás!”

December 16-án a 11.b és a 11.c is nyakába vette a fővárost! Projektnap keretében ugyanis egész napos túrára indultak, hogy megtekintsék az Országházat és körbejárják a Terror Háza termeit.

Bővebben...

 

Dózsás Karácsony

Mi lehetne jobb annál, mint hogy a téli szünet előtti utolsó napon iskolánkban tanítás helyett hangulatos karácsonyi programokon vehessünk részt. Ennek örömére egy füzet és egy toll kíséretében felfedező útra indultam a rengeteg program megismerésére.

Bővebben...

Szegeden a 10.B

2015.12.10-én osztályunk karácsonyi kirándulást tett Szegedre. Az iskola elől indultunk 3 órakor. Ekkor már mindenki azt várta, hogy mikor leszünk már ott végre. A buszozás elég hangulatosra sikerült, hiszen mindenhonnan csak a kiabálás és a nevetés hallatszott. Körülbelül háromnegyed óra buszozás után megérkeztünk.

Leszálltunk a buszról és mindenki megindult, amikor Tanár úr ránk szólt, hogy várjunk még, mert el szeretné mondani, hol találkozunk. Amikor végül sikerült elmondania, amit szeretett volna, mindenki irányt vett a karácsonyi vásár felé. Egy óránk volt arra, hogy végig nézzünk mindent, és mindenki külön-külön kis csoportokban körbemenjen a nagyon szép vásáron.

Bővebben...

Többéves mélyrepülés után ismét a csúcson!

December 7-én, délután 2-kor újra felálltak a pályára a kosárcsapatok, hogy megküzdjenek a Mikulás Kupáért. A hagyományokhoz híven lány és fiú csapatok indultak harcba a végső győzelemért.

Bővebben...

 

„Kipp-kopp, kipp-kopp, ki van az ajtóban?”

Ezen a télen kivételesen a kiskunmajsai Menedékvárosba nem december 5-én éjszaka, hanem már koradélután megérkezett a Mikulás. Hozott a gyerekeknek sok-sok földi jót, játékokat és jókedvet!

Bővebben...

Öt éve a téli teremfocin!

Immáron ötödik éve indul neki Dózsás csapatunk a városi téli teremlabdarúgó bajnokságnak.
Eme évforduló alkalmából új mezt kapott csapatunk, több támogatónknak köszönhetően. Kiválasztása, a mezünk elején mellmagasságban látható V-alak miatt történt, amely ezt az öt évet jelképezi.

Bővebben...

Ismét a Playit-en jártunk

2015. november 28-án nyolc vállalkozó szellemű „kocka” társaságában ismét megtekinthettem a hazai legnagyobb gamer kiállítást, a Playit-et.

Bővebben...

 

A 10. évfolyam kirándulása

Szerda reggel indult tanulmányi kirándulásra a mi "kis" évfolyamunk. 8 órakor indult Majsáról a vonat, ahonnan először Félegyházára értünk. Itt átszálltunk egy másik vonatra, melynek Budapest volt végső állomása.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12295480_965768826833934_3979243757341840143_n.png?oh=06a55b0f22b8d77660933ed00fcd59c3&oe=56EFDA4F

 

Bővebben...

 

Becsomagolják az iskolát

A végéhez közelednek a munkálatok, december elejére kell elkészülnie az épület teljes külső felújításának, melynek részeként az összes nyílászáró cseréjére, tetőszigetelésre kerül sor és külső szigetelést kap az épület, így teljesen új, modern külsővel Kiskunmajsa díszévé, szellemi alkotómunkájához méltóvá válik az épület.

Az oktatásban is jelentős fejlődés mutatkozik abban, hogy a médiatudomány területre jelentkezők szeptemberben már gimnáziumi osztályban kezdhetik dózsás tanulmányaikat, az eddigi szakközépiskolai képzés helyett.

Szintén a megújulás részeként az olvasó már az új weboldalunkon a dozsaNET-en olvashatja ezt a cikket, ahol a visszalátogatók rendszeresen értesülhetnek friss híreinkről, betekintést nyerhetnek az iskola pezsgő életébe.

MINDEN OSZTÁLY INDUL A DÓZSÁBAN!

A jelenleg is 150 millió forintból felújítás alatt álló Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2016 szeptemberétől – a fenntartó jóváhagyásával – a következő meghirdetett képzések indulnak:
GIMNÁZIUM
• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (idegen nyelv, humán, reál szakterületeken emelt óraszám)
• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály – média tanulmányi terület 
SZAKGIMNÁZIUM (korábbi nevén szakközépiskola)
• Turisztika ágazat 4+1 évfolyamos képzés (turisztikai referens, idegenvezető)
• Informatika ágazat 4+1 évfolyamos képzés (számítógépes rendszerkarbantartó, rendszergazda)

November 26-án és december 3-án 8 órától nyílt napra szeretettel várjuk a nyolcadikosokat és szüleiket.

Mottónk továbbra is: „Minőség az oktatásban, hagyomány a nevelésben”

„A tradíció nem a hamu őrzése, a tűz továbbadása” /Gustav Mahler/

A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája (2019)

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
1. tétel: A mezőgazdasági technika fejlődése a X-XI. században

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
2. tétel: Az Anjou-kor gazdasága a magyar királyságban

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
3. tétel: Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja Magyarországon

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
4. tétel: Az ipari forradalom és technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
5. tétel: A XVIII. századi magyar társadalom

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
6. tétel: A Párizs környéki békék területi, etnikai, és gazdasági vonatkozásai

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
7. tétel: Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
8. tétel: Az államszervezés Magyarországon

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
9. tétel: Mária Terézia és II. József reformjai

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
10. tétel: A reformkor kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
11. tétel: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése egy konkrét állami berendezkedésben

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
12. tétel: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
13. tétel: Az Európai Unió főbb intézményei, működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
14. tétel: Az athéni demokrácia működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
15. tétel: A náci ideológia és propaganda

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
16. tétel: A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
17. tétel: Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
18. tétel: A tatárjárás és IV. Béla

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
19. tétel: Az 1867-es kiegyezés

VI. NEZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
20. tétel: Magyarország a második világháborúban

humán és művészeti munkaközösség

Magyar irodalmi tételsor - 2018-2019

I.    Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

1.    Petőfi Sándor: Az apostol
2.    Arany János balladái
3.    Ady Endre Új versek című kötete
4.    Babits Mihály: Jónás könyve
5.    Kosztolányi Dezső: Édes Anna
6.    József Attila leíró- gondolati költészete

II.    Művek a magyar irodalomból. Választható szerzők

7.    Csokonai Vitéz Mihály költészetének sokszínűsége
8.    Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
9.    Jókai Mór: Az arany ember
10.    Móricz Zsigmond novellái (Tragédia, Szegény emberek, Barbárok)
11.    Radnóti Miklós eclogái
12.    Örkény István: Tóték

III.    Művek a magyar irodalomból. Kortárs szerzők

13.    Bodor Ádám novellái ( pl. A krétaszag eredete, Kivégzés)

IV.    Művek a világirodalomból

14.    A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia)
15.    A kisember ábrázolás a 19-20. századi világirodalomban (Gogol, Tolsztoj, Csehov, Kafka)
16.    Az avantgárd jelentkezése a világirodalomban

V.    Színház és dráma

17.    Katona József: Bánk bán
18.    Madách Imre: Az ember tragédiája

VI.    Az irodalom határterületei

19.    Az irodalom filmen

VII.    Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

20.    A dél-alföldi régió kultúrájának múltja és jelene

Magyar nyelvi tételsor - 2018/2019

1.    témakör: Kommunikáció (3 tétel)

A kommunikáció tényezői és funkciói
A kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai

2.    témakör: A magyar nyelv története (3 tétel)

A magyar nyelv eredete, rokonsága
A kézírásos és a nyomtatott nyelvemlékek
A nyelvújítás lényege és jelentősége

3.    témakör: Ember és nyelvhasználat (3 tétel)

A nyelv mint jelrendszer
A főbb nyelvváltozatok
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

4.    témakör: A nyelvi szintek (4 tétel)

Hangtörvények
A magyar helyesírás rendszerszerűsége
A mondatfajták szerkesztettség és modalitás szerint
Az összetett mondatok

5.    témakör: A szöveg (2 tétel)

A szövegkohézió
Az írásjelek

6.    témakör: Retorika (2 tétel)

Érvelés, megvitatás, vita
A szónoki beszéd megalkotásának menete és a felépítése

7.    témakör: Stílus és jelentés (3 tétel)

A szóképek szépirodalmi szövegekben
Az alakzatok
A leggyakoribb stílusrétegek (pl.társalgási, tudományos) jellemzői
 

 

Informatika

GIMNÁZIUM
INFORMATIKA TANULMÁNYI TERÜLET

OM203168-0004

Az informatika orientációs képzésünket azok számára ajánljuk, akik a jövőjüket az informatika, a programozás, webfejlesztés vagy a robotika területén képzelik el. A gimnáziumi alapképzésben rejlő lehetésőgek, mint az általános műveltség elsajátítása vagy két idegen nyelv tanulásának lehetősége jól ötvöződik az elmélyültebb informatikai oktatással. Szinte nincs olyan területe az életnek, ahol ne lenne szükség informatikai tudás alkalmazására. Különösen ajánljuk azoknak, akik műszaki, mérnöki pályára készülnek, legyen az akár villamosmérnök, építészmérnök, gépészmérnök, energetikai vagy a Magyarországon nagy jövő előtt álló, autógyártást kiszolgáló mechatronikai mérnök. Tanulóinkat nagy tapasztalattal rendelkező mérnök-informatikus tanárok tanítják emelt óraszámban tanrendbe építve és projekthetek keretében.A legújabb informatikai programokkal telepített számítógépek, felújított szaktantermek, okostáblák segítik a felkészítést. Az színvonalas munkát kiemelkedő érettségi eredmények mutatják.

Tanulóinkat gazdag szabadidős programok várják, kezdve a gólyatábortól a Mikulás-futástól a szalagavatóig. Számos sportolási lehetőség, külföldi diákcsere kapcsolat, nyelvvizsgára, ECDL vizsgára való felkészítés, barátságos környezet, ökoiskola szemlélet vár rád. Színjátszó körünk évek óta rendez nagysikerű darabokat, melyekkel megmutatkoznak a nagyközönség előtt, például Kiskunmajsán, Kecskeméten is.

Ha Téged is érdekel az informatika tanulmányi terület, jelentkezz az OM203168-0004-es számú tagozatunkra. Vár rád egy jó csapat!

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
Sikeres felvételit követően részvétel a „GÓLYATÁBOR”-ban.

Továbbtanulás: egyetemen, főiskolán vagy OKJ képzés választása

Mérnöki vagy informatikai szakterületen az alábbi nívós egyetemek várnak rád:

  • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Óbudai Egyetem - Budapest
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Neumann János Egyetem - Kecskemét

Oldalak