Becsomagolják az iskolát

A végéhez közelednek a munkálatok, december elejére kell elkészülnie az épület teljes külső felújításának, melynek részeként az összes nyílászáró cseréjére, tetőszigetelésre kerül sor és külső szigetelést kap az épület, így teljesen új, modern külsővel Kiskunmajsa díszévé, szellemi alkotómunkájához méltóvá válik az épület.

Az oktatásban is jelentős fejlődés mutatkozik abban, hogy a médiatudomány területre jelentkezők szeptemberben már gimnáziumi osztályban kezdhetik dózsás tanulmányaikat, az eddigi szakközépiskolai képzés helyett.

Szintén a megújulás részeként az olvasó már az új weboldalunkon a dozsaNET-en olvashatja ezt a cikket, ahol a visszalátogatók rendszeresen értesülhetnek friss híreinkről, betekintést nyerhetnek az iskola pezsgő életébe.

MINDEN OSZTÁLY INDUL A DÓZSÁBAN!

A jelenleg is 150 millió forintból felújítás alatt álló Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2016 szeptemberétől – a fenntartó jóváhagyásával – a következő meghirdetett képzések indulnak:
GIMNÁZIUM
• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (idegen nyelv, humán, reál szakterületeken emelt óraszám)
• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály – média tanulmányi terület 
SZAKGIMNÁZIUM (korábbi nevén szakközépiskola)
• Turisztika ágazat 4+1 évfolyamos képzés (turisztikai referens, idegenvezető)
• Informatika ágazat 4+1 évfolyamos képzés (számítógépes rendszerkarbantartó, rendszergazda)

November 26-án és december 3-án 8 órától nyílt napra szeretettel várjuk a nyolcadikosokat és szüleiket.

Mottónk továbbra is: „Minőség az oktatásban, hagyomány a nevelésben”

„A tradíció nem a hamu őrzése, a tűz továbbadása” /Gustav Mahler/

A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája (2019)

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
1. tétel: A mezőgazdasági technika fejlődése a X-XI. században

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
2. tétel: Az Anjou-kor gazdasága a magyar királyságban

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
3. tétel: Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja Magyarországon

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
4. tétel: Az ipari forradalom és technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
5. tétel: A XVIII. századi magyar társadalom

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
6. tétel: A Párizs környéki békék területi, etnikai, és gazdasági vonatkozásai

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
7. tétel: Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
8. tétel: Az államszervezés Magyarországon

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
9. tétel: Mária Terézia és II. József reformjai

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
10. tétel: A reformkor kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
11. tétel: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése egy konkrét állami berendezkedésben

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
12. tétel: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
13. tétel: Az Európai Unió főbb intézményei, működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
14. tétel: Az athéni demokrácia működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
15. tétel: A náci ideológia és propaganda

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
16. tétel: A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
17. tétel: Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
18. tétel: A tatárjárás és IV. Béla

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
19. tétel: Az 1867-es kiegyezés

VI. NEZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
20. tétel: Magyarország a második világháborúban

humán és művészeti munkaközösség

Magyar irodalmi tételsor - 2018-2019

I.    Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

1.    Petőfi Sándor: Az apostol
2.    Arany János balladái
3.    Ady Endre Új versek című kötete
4.    Babits Mihály: Jónás könyve
5.    Kosztolányi Dezső: Édes Anna
6.    József Attila leíró- gondolati költészete

II.    Művek a magyar irodalomból. Választható szerzők

7.    Csokonai Vitéz Mihály költészetének sokszínűsége
8.    Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
9.    Jókai Mór: Az arany ember
10.    Móricz Zsigmond novellái (Tragédia, Szegény emberek, Barbárok)
11.    Radnóti Miklós eclogái
12.    Örkény István: Tóték

III.    Művek a magyar irodalomból. Kortárs szerzők

13.    Bodor Ádám novellái ( pl. A krétaszag eredete, Kivégzés)

IV.    Művek a világirodalomból

14.    A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia)
15.    A kisember ábrázolás a 19-20. századi világirodalomban (Gogol, Tolsztoj, Csehov, Kafka)
16.    Az avantgárd jelentkezése a világirodalomban

V.    Színház és dráma

17.    Katona József: Bánk bán
18.    Madách Imre: Az ember tragédiája

VI.    Az irodalom határterületei

19.    Az irodalom filmen

VII.    Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

20.    A dél-alföldi régió kultúrájának múltja és jelene

Magyar nyelvi tételsor - 2018/2019

1.    témakör: Kommunikáció (3 tétel)

A kommunikáció tényezői és funkciói
A kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai

2.    témakör: A magyar nyelv története (3 tétel)

A magyar nyelv eredete, rokonsága
A kézírásos és a nyomtatott nyelvemlékek
A nyelvújítás lényege és jelentősége

3.    témakör: Ember és nyelvhasználat (3 tétel)

A nyelv mint jelrendszer
A főbb nyelvváltozatok
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

4.    témakör: A nyelvi szintek (4 tétel)

Hangtörvények
A magyar helyesírás rendszerszerűsége
A mondatfajták szerkesztettség és modalitás szerint
Az összetett mondatok

5.    témakör: A szöveg (2 tétel)

A szövegkohézió
Az írásjelek

6.    témakör: Retorika (2 tétel)

Érvelés, megvitatás, vita
A szónoki beszéd megalkotásának menete és a felépítése

7.    témakör: Stílus és jelentés (3 tétel)

A szóképek szépirodalmi szövegekben
Az alakzatok
A leggyakoribb stílusrétegek (pl.társalgási, tudományos) jellemzői
 

 

Informatika

GIMNÁZIUM
INFORMATIKA TANULMÁNYI TERÜLET

OM203168-0004

Az informatika orientációs képzésünket azok számára ajánljuk, akik a jövőjüket az informatika, a programozás, webfejlesztés vagy a robotika területén képzelik el. A gimnáziumi alapképzésben rejlő lehetésőgek, mint az általános műveltség elsajátítása vagy két idegen nyelv tanulásának lehetősége jól ötvöződik az elmélyültebb informatikai oktatással. Szinte nincs olyan területe az életnek, ahol ne lenne szükség informatikai tudás alkalmazására. Különösen ajánljuk azoknak, akik műszaki, mérnöki pályára készülnek, legyen az akár villamosmérnök, építészmérnök, gépészmérnök, energetikai vagy a Magyarországon nagy jövő előtt álló, autógyártást kiszolgáló mechatronikai mérnök. Tanulóinkat nagy tapasztalattal rendelkező mérnök-informatikus tanárok tanítják emelt óraszámban tanrendbe építve és projekthetek keretében.A legújabb informatikai programokkal telepített számítógépek, felújított szaktantermek, okostáblák segítik a felkészítést. Az színvonalas munkát kiemelkedő érettségi eredmények mutatják.

Tanulóinkat gazdag szabadidős programok várják, kezdve a gólyatábortól a Mikulás-futástól a szalagavatóig. Számos sportolási lehetőség, külföldi diákcsere kapcsolat, nyelvvizsgára, ECDL vizsgára való felkészítés, barátságos környezet, ökoiskola szemlélet vár rád. Színjátszó körünk évek óta rendez nagysikerű darabokat, melyekkel megmutatkoznak a nagyközönség előtt, például Kiskunmajsán, Kecskeméten is.

Ha Téged is érdekel az informatika tanulmányi terület, jelentkezz az OM203168-0004-es számú tagozatunkra. Vár rád egy jó csapat!

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
Sikeres felvételit követően részvétel a „GÓLYATÁBOR”-ban.

Továbbtanulás: egyetemen, főiskolán vagy OKJ képzés választása

Mérnöki vagy informatikai szakterületen az alábbi nívós egyetemek várnak rád:

 • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Óbudai Egyetem - Budapest
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Neumann János Egyetem - Kecskemét

Honvéd kadét

HONVÉDELEM ÁGAZAT
OM203168-0005

Megszerezhető fő-szakképesítés a 13. évfolyam végén:
HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 54 863 03)

Megszerezhető alap-szakképesítés az érettségi évében a 12. évfolyamon:
HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELŐ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 52 863 01)

 1. A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:
  8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
  Egészségügyi alkalmassági követelmények
  Sikeres felvételit követően részvétel a „BÉKATÁBOR”-ban
   
 2. A szakképzési évfolyamba (13. évf.) történő belépés feltételei:
  honvédelem ágazati szakgimnáziumi érettségi
   
 3. A közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:
 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek
 • Személyügyi igazgatás és munkajog
 • Alapszintű katonai ismeretek I
 • Alapszintű katonai ismeretek II
 • Alaki rendgyakorlatok
 • Haditechnikai ismeretek
 • Stratégia, NATO és EU ismeretek
 • Geopolitikai földrajz
   
 • Fegyverzettechnikai ismeretek
 • Ágazattechnika
 • Társadalom és kommunikáció
 • Katonai vezetés alapjai
 • Speciális katonai mozgásformák
 • Szakmai idegen nyelv alapjai
 • Szakmai idegennyelv
 • Speciális informatika
 • Kézitusa-Önvédelem, katonai közelharc alapjai
 • Minősített ügyvitel
 • Szervezeti ügyvitel
 1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.
   
 2. Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő alap-szakképesítéssel betölthető munkakörök:
  Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai; Egyéb ügyintéző; Egyéb igazgatási és jogi asszisztens; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló

Az alap-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
  • katonai alaptevékenység végzése,
  • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
  • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.
    
 • Polgári munkakörben:
  • adminisztrációs feladatok, általános irodai és adminisztratív készségeket igénylő egyéb tevékenységek végzése;
  • kommunikációs tevékenység végzése, belső és külső kapcsolattartás;
  • feladatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
  • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
  • írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása, szakszerű kezelése, tárolása;;
  • írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése, leírása és megszerkesztése;
  • jegyzőkönyvek készítése;
  • határidők nyomon követése, betartása;
  • ügyfélmegkeresések továbbítása;
  • beszámolás a vezetőnek.
 1. Honvédelmi igazgatási ügyintéző fő-szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai; Egyéb ügyintéző; Irodai szakmai irányító; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló; Iratkezelő, irattáros

Az fő-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
 • katonai alaptevékenység végzése,
 • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
 • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.
   
 • Polgári munkakörben
  • Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az irodában folyó - elsősorban adminisztrációs - munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
  • Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
  • Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
  • Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.
 1. Továbbtanulás egyetemen, főiskolán
 • Budapest
 • Szentendre

Média

Gimnázium
Média tanulmányi terület

OM203168-0002

A média-kommunikációs orientációs képzésünk vonzó és egyedülálló a Dél-Alföldön. Tanulóinkat nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek tanítják, tanrendbe építve és projekthetek keretében a média-informatika, a filmkészítés, a rádiózás, újságírás és a közösségi média rejtelmeire. Jól felszerelt szaktantermek, folyamatosan megújuló eszközpark és egy saját televíziós stúdió segíti a felkészítést. Az színvonalas munkát országos versenyek döntőiben elért eredmények, önállóan szerkesztett rádiós, televíziós műsorok, riportok és sikeres egyetemi felvételik mutatják. 

Diákjaink több színdarabot rendeztek már önállóan, rendszeresek a színjátszó táborok, a Musicalek éjszakája című színdarab pedig Bács-Kiskun megyében már öt előadást is megélt.  A médiások az alábbiakban megtekinthető kisfilmjeikkel pedig az országos középiskolai filmszemlén első díjat, valamint közönségdíjat nyertek.

Ha Téged is érdekel a rádiózás, fotózás, interjúzás, filmkészítés vagy kiemelkedő tehetség vagy az előadóművészet területén, illetve bátor kiállásoddal gyakran szerepelsz iskolai műsorokban, színdarabokban, akkor jelentkezz a média tanulmányi területre! Mi segítünk Neked abban, hogy tehetséged kiteljesedhessen a kommunikációban, a médiában vagy az előadóművészetben.

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
Sikeres felvételit követően részvétel a „GÓLYATÁBOR”-ban.

Továbbtanulás: egyetemen, főiskolán vagy OKJ képzés választása

Színház- és Filmművészeti Egyetemen, kommunikáció- és médiatudomány, illetve infokommunikációs szakokon.

 • Budapest
 • Szeged
 • Pécs
 • Debrecen
 • Dunaújváros
 • Miskolc
 • Nyíregyháza
 • Veszprém

 

Turisztika ágazat

TURISZTIKA ÁGAZAT
OM203168-0003

Megszerezhető fő-szakképesítés a 13. évfolyam végén:
Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés (OKJ 54 812 03)

Megszerezhető mellék-szakképesítés az érettségi évében a 12. évfolyamon:
SZÁLLODAI RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 52 812 01)

 1. A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:
  8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
  Sikeres felvételit követően részvétel a „GÓLYATÁBOR”-ban.
   
 2. A szakképzési évfolyamba (13. évf.) történő belépés feltételei:
  szállodai recepciós  szakgimnáziumi érettségi
   
 3. Szakmai tantárgyak a közismereti tárgyak mellett:
 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Turizmus földrajz
 • Kultúr- és vallástörténet
 • Vendégfogadás
 • Üzleti protokoll
 • Szakmai idegen nyelv
 • Turizmus rendszere
 • Marketing
 • IKT a turizmusban
 • Utazásszervezés
 • Turisztikai árualap       
 • Vállalkozási alapismeretek
 • Turisztikai üzletágak   
 • Szállodai adminisztráció
 • Szállodai kommunikáció
 • Szállodai recepciós
 • Szállodai tevékenységek
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.
 2. Szállodai recepciós mellék-szakképesítéssel betölthető munkakörök:
  Szállodai portás, recepciós, Kereskedelmi szálláshelyen recepciós

Az alap-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • Kereskedelmi szálláshelyen történő munkavégzés, szervezés: porta, recepció, kassza.
 • A kereskedelmi szálláshely egyéb szolgáltató részlegeivel interaktív kapcsolattartás.

6. Turisztikai szervező, értékesítő fő-szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Turisztikai referens; Utazási irodai utasszervező; Utazási irodai ügyintéző; Utazási referens; Üdülésszervező

Az fő-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • Utazási irodában, szállodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban, szervezőként, előadóként és ügyintézőként végzett munka. Turisztikai vállalkozás teljes körű irányítása.
 • Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.

7. Továbbtanulás egyetemen, főiskolán

 • Székesfehérvár
 • Budapest
 • Szeged
 • Pécs
 • Debrecen
 • Miskolc
 • Nyíregyháza
 • Veszprém

Oldalak